KLIFOTICKÉ ZASVĚCENÍ (kapitola z knihy Thomase Karlssona "Kabala, klifot a goetická magie")

29. ledna 2015 v 21:00 | překlad RaznAgul |  okultistické čtení
Pokud se člověk rozhodne pro druhé, duchovní zrození, děje se tak prostřednictvím zasvěcení. Esoterické zasvěcení se zakládá na myšlence, že existuje několik vrstev reality, které adept může prozkoumat a proniknout. Zasvěcení je ústředním pojmem esoterismu. Cílem zasvěcení je odhalit skryté jádro reality, jež spočívá za její vnější, smyslově vnímatelnou slupkou. Skrze zasvěcení adept otevírá nejvnitřnějších oblastí náboženských a mýtických nauk a poznává jejich skryté pravdy. Zasvěcení umožňuje přístup k samotnému jádru věcí, které je ukryto pod pláštěm existujícího světa. Výsledkem tohoto poznání je schopnost adepta ovládat mechanismy existujícího světa a ovlivnit je podle své vůle. Religionista Mircea Eliade ve své knize "Ceremonie a symboly zasvěcení" definuje zasvěcení takto:

Ústředním momentem každého zasvěcení je obřad symbolizující smrt novice a jeho opětovný návrat mezi živé. Navrací se ale jako nový člověk, v novém modu žití. Zasvěcovací smrt představuje současně konec dětské nevinnosti, konec života v nevědomosti a konec světského stavu.

Zasvěcení spočívá v metafyzické smrti, sestupu do podsvětí, znovuzrození a vzestupu. Zasvěcený zanechává za sebou svůj dosavadní život a své dosavadní já, je znovuzrozen a často si přisvojuje nové jméno jako symbol své nové identity. Adept zanechává za sebou svojí omezenou minulost člověka, jehož vůle a činy byly předurčeny, a stává se bohem obdařeným svobodnou vůlí a mocí k tvoření.

Záměrný vstup do klifotických světů se v kabalistické tradici objevuje zřídka. Klifot je považován za ohavnou a děsivou oblast, které se adept světla musí za každou cenu vyhnout. Ale v některých heretických kabalistických proudech nalezneme myšlenku, že opravdové zasvěcení a osvícení je dosažitelné pouze cestou skrze klifotické oblasti. V šamanismu a starých mysteriózních kultech hrál sestup do podsvětí stěžejní úlohu. Vstup do Sitra Ahra a klifotických oblastí je v souladu s touto tradicí, i když v tomto případě jde o daleko extrémnější a radikálnější formu takového kroku. Klifot nepředstavuje pouze říši smrti, ve které pobývají předchůdci lidstva. Klifot přivádí adepta do kontaktu s vnějškovou temnotou, která se rozprostírá za skutečným světem. Vědomě dobrovolný vstup do klifotu znamená počátek cesty zasvěcení, jehož prostřednictvím je člověk a jeho svět znovuzrozen v tom nejhlubším smyslu.

Klifotické zasvěcení je jedinečnou cestou, která systematickým a uvědomělým způsobem pracuje se silami chaosu a nejhlubší temnotou. Pod povrchem tradice světla se poukazovalo na tradici temnoty, často s varováním a nevyřčenými narážkami. Existují tři úrovně vědění. Tou první úrovní je naše všední vědění a znalosti představované současnou vědou. Pod touhle úrovní se nachází světlé esoterické vědění, které je vyučováno běžnými okultními společenstvími. A ještě níže je úroveň temného esoterického vědění.

1. Exoterické vědění reprezentované běžnou vědou
2. Světlé esoterické vědění: tradice světla
3. Temné esoterické vědění: tradice temnoty

Temná cesta zasvěcení není běžná, jelikož vede přímo k chaosu a jen málo lidí se dokáže vydat touto stezkou. Světlý esoterismus vede zpět k božské jednotě, zatímco temný esoterismus božské přesahuje. Klifotické zasvěcení je drakonické v dvojím smyslu: drakonickým se obecně rozumí "drsný" či "krutý", což je odpovídající synonymum také k pojmu drakonická cesta. Je drsná, ale vede ke světům ojedinělé krásy. Pojmenování stezky slovem "drakonická" vystihuje rovněž její směr: světlý esoterismus vede k jednotě s bohy světla, jako jsou Yahweh či Marduk. Temný esoterismus, na druhou stranu, vede přímo k prehistorickým dračím stvořením, jimiž jsou Leviathan, Tehom či Tiamat, která existovala dávno před bohy světla a která obývají nekonečný prostor vně božského světla. Pro zasvěceného adepta klifotické stezky temnota nekonečného představuje skryté světlo, které je nekonečně jasnější než světlo bohů, takže je vnímáno jako temnota.

V okamžiku, kdy adept vstoupí do klifotických tunelů, začíná alchymii podobný proces. Alchymická stezka zasvěcení má tři hlavní úrovně, které se dále člení na několik úrovní nižších. Tři hlavní úrovně jsou:

1. Nigredo. Černá fáze.
2. Albedo. Bílá fáze.
3. Rubedo. Červená fáze.

Nigredo odpovídá materiální úrovni a astrální rovině, Albedo odpovídá mentální rovině a Rubedo božské rovině, konečnému cíli. V alchymii se občas používá také čtvrtá úroveň označená Citrinitas neboli "žlutá fáze". Úroveň Citrinitas se nachází mezi bílou a červenou úrovní, a pokud je zahrnuta do soustavy, obvykle znamená mentální úroveň a v takovém případě Albedo odpovídá astrální úrovni a Nigredo úrovni materiální. Tři, případně čtyři, fáze mohou také být rozděleny do sedmi úrovní, které odpovídají různým kovům a taky krokům v alchymickém procesu transmutace. Sedm fází odpovídá čakrám indické tantry, které představují energetické zóny, skrze něž "had Kundalini" postupuje při svém vzestupu z nižších na vyšší úrovně vědomí. Sedm alchymických úrovní rovněž odpovídá sedmi runám, jež symbolizují pobuzení adepta podle gotické Kabaly vytvořené Johannesem Bureusem v sedmnáctém století. Klifot, znázorněný ve středním sloupci, spolu se čtyřmi kabalistickými světy může být spojován s alchymickým procesem.

--------- alchymie ------ čakra ----------- kov ----- klifot ----------- svět ------------------------- goth. Kabala
  1. Calcinatio ----- Muladhara --- olovo ----Lilith ---------- Assiah - materiální ------- Byrghal
  2. Sublimatio ----- Svadhistana-- železo -- Gamaliel ----- Yetzirah - astrální -------- Sol
  3. Solutio --------- Manipura ----- cín ------ Thagirion --- Briah - mentální ---------- Idher
  4. Putrefactio --- Anahata ------- měď ---- Thagirion --- Briah - mentální ---------- Man
  5. Destillio -------- Vishuddhi ---- rtuť ----- Daath -------- Propast --------------------- Haghal
  6. Coagulatio ---- Ajna ------------ stříbro - Thaumiel ---- Atziluth - božský -------- Kyn
  7. Tinctura ------- Sahasrara ----- zlato --- Thaumiel ---- Atziluth - božský -------- Thors
Drakonické zasvěcení je založeno na 1+9+1 úrovních, jež dohromady představují jedenáct kroků odpovídajících klifotu a jeho jedenácti démonickým vládcům, kteří vystupují jako protiklady a odvrácené strany Stvoření. První krok je začátkem pro nezasvěceného adepta a značí otevření brány k temnému světu. Následujících devět kroků představuje devět úrovní odvrácené strany neboli podsvětí, skrze něž prochází Odin během svého zasvěcení do tajemství run. Tyto kroky přivádějí adepta k jádru temnoty a přetvářejí člověka v boha, jak slíbil had v Genezi 3:5. V biblickém mýtu člověk učiní první krok ke svému zasvěcení tím, že ochutná plod ze stromu vědění. Podle exoterického náboženství světla má člověk hledat svou cestu zpět do stavu dětské nevinnosti, ve které žil, než pozřel plody poznání. Podle esoterického vyznání temnoty má člověk naopak naplnit své úsilí o poznání a opustit Eden, aby našel moudrost v neznámém. Poslední, jedenáctý krok zasvěcení vede k odhalení úplného mystéria a za hranice tohoto světa.

1. Lilitth 1.0˚. Brána k neznámému.

2. Gamaliel 2.0˚. Temné sny. Astrální magie. Čarodějnictví. Mystéria temného měsíce. Temná bohyně.
3. Samael 3.0˚. Filozofie stezky levé ruky. Moudrost šílenství.
4. A̛árab Zaraq 4.0˚. Luciferiánská magie. Temná strana Venuše. Eroto-mysticismus a stezka válečníka.
5. Thagirion 5.0˚. Iluminace odvrácené strany. Černé slunce. Sjednocení Boha a Bestie.
6. Golachab 6.0˚. Ragnarök. Aktivace Surt/Sorath. Magnetismus chtíče a utrpení.
7. Gha̛ agsheblah 7.0˚. Vyšší stupeň eroto-mysticismu. Příprava na překonání Propasti.
8. Satariel 8.0˚. Otevření oka Lucifera/Shivy/Odina. Drakonický princip.
9. Ghagiel 9.0˚. Rozsvícení Luciferiánské hvězdy.
10. Thaumiel 10.0˚. Naplnění slibu daného Hadem. Božskost.

11. Thaumiel 11.0˚. Černá díra. Krok k novému stvoření. Univerzum B.

Během tohoto procesu, skrze nějž se magik - podobně jako Odin či egyptský alchymický bůh Khepera - obětuje a vchází do podsvětí, může být člověk proměněn a přejít ze stavu stvořeného do stavu tvořícího. Svět nebyl stvořen v jednom okamžiku v minulosti, jak tvrdí exoterní monoteistická náboženství. Svět je tvořen každým okamžikem. Většina lidí je výtvorem své minulosti, ale za pomocí magického zasvěcení se můžeme stát stvořiteli své vlastní budoucnosti.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama