DESET SFÉR KLIFOTU: První sféra - Lilith (kapitola z knihy Thomase Karlssona "Kabala, klifot a goetická magie")

7. února 2015 v 22:23 | překlad RaznAgul |  okultistické čtení
Lilith, matka démonů, královna vampýrů, vládkyně hampejznic a císařovna zla, je božstvo, které strašilo lidstvo už od sumerských dob a i dnes vzbuzuje obavy. Ve starých sumerských rukopisech se nazývá Lil a je popisována jako ničivý démon bouře. Později je její jméno spojováno se semitským výrazem "layil", který znamená noc. Lilith naháněla strach, ale díky své mýtické kráse vzbuzovala rovněž touhu. Pronásleduje po nocích muže i ženy a svádí spící k sexuálním pokušením, která přesahují cokoli představitelného z běžného života. O Lilith najdeme zmínky ve starých židovských textech, jako jsou Zohar a Talmud. V rukopise Alfa Bet Ben Sira nacházíme klasický příběh o tomto božstvu. Byla první ženou Adama a byla stvořena nezávisle na něm. Odmítla se mu podvolit a ulehnout pod něj. Utekla do pouště, kde se setkala s prokletými a zavrženými tvory Stvoření, a odtud se považuje za matku démonů.


V židovské mystice Lilith představuje původní Měsíc, který svítil sám od sebe a odmítal se podřídit Slunci. Byl následně potrestán tím, že mu bylo dovoleno pouze odrážet sluneční světlo. Lilith je prehistorickou ženskou sílou, jež byla zapuzena, jelikož pro ni nebylo místo. Její pozici zaujala Eva. Eva je spořádaná, poslušná žena, která se podřizuje příkazům mužského božství. Lilith je svůdná, temná démonka, která byla vykázána do vyhnanství. Následkem svého zapuzení přešla do své stinné existence a stala se klifotickou bytostí. Lunární stránka Lilith patří převážně klifu Gamaliel, nad nímž panuje. Lilith je klifa i démon. Jako klifa představuje divokou a temnou přirozenost, jež je odvrácenou stranou materiální roviny a otevírá brány k odvrácené straně. Jako démon vládne klifu Gamaliel, který odpovídá temné straně měsíce a zakázaným oblastem roviny snů.

Klifa Lilith se vztahuje ke všemu divokému a živočišnému. Je nazývána "duší divokých zvířat" (Zohar 1:34a) a je rovněž Matkou Zemí v jejích násilnějších rysech. U starověkých Sumerů jako Lil zosobňovala ničivé bouře a hurikány. Ztělesňuje nekontrolovatelnou fyzickou stránku člověka. Člověk se pokouší popřít a potlačit své pudy tím, že si pro své bytí vytváří struktury, aby divokou sílu spoutal. Divoká síla ale stále prolamuje tyto struktury a ničí jakékoli pokusy dosáhnout poklidného ráje. Lilith se nepodřídí. Může být chápána také jako metafora Matky Země, která nedovolí, aby byla vykořisťována. Kdykoli může otevřít své lůno a pohltit falické monumenty člověka. Je zemětřesením, které spolkne mrakodrapy a kostelní věže, je gotickou temnotou vzbuzující démony i v myslích přesvědčených ateistů. Romantičtí malíři zřícenin jako Caspar David Friedrich a Arnold Böcklin zpodobnili ve svých malbách, jak nepřemožitelné přírodní síly pokořují lidskou civilizaci. Výtvory těchto umělců ukazující, jak temná a mocná příroda otevírá bránu k odvrácené straně, jsou názorným obrázkem pro magika o možné podobě působení klify Lilith.

Lilith je matka démonů a skrze ni musí magik hledat zbývající sféry klifotu. K ní ukazuje temný magický pentagram. Pentagram černé magie míří dolů k zemi, k půdě, k starověkým časům a prehistorii. Tam, kde lze najít klifot. Klifot je skutečností, kterou odmítáme zřít. Temný mág se neobrací, jako adept tradice světla, k nebesům, aby tam hledal nějaký utopický svět. Temný mág hledí dolů k zemi, aby objevil poklady ukryté po tisíciletí. Lůno Lilith je bránou do podsvětí a ke klifotickým sférám a mág musí proniknout do Lilith, aby dosáhl nevědomých oblastí, v nichž lze nalézt nepředstavitelné poklady, síly a schopnosti. Rovněž skrze její lůno mág vzývá démony klifotu. Lůno Lilith je hrob, do kterého adept dobrovolně vstupuje, dolů do říše smrti a podsvětí, na počátku své cesty ke znovuzrození.

Nalezení klify Lilith je prvním těžkým úkolem pro klifotického mága. Lilith je opačným světem k našemu všednímu světu (Malkuth). To znamená, že existuje v nitru našeho světa, ale v jeho stránkách, které si člověk běžně neuvědomuje. Pomocí zkoumání principů, na kterých je založen náš všední svět, lze objevit klifu Lilith tak, že půjdeme za a proti těmto principům. Vědomý stav mysli je základní rovinou vnímání u člověka. Spánek je nevědomý stav mysli a je taktéž lůnem klify Lilith. Potlačené obsahy našeho vědomí se vyjevují ve snech a často nabývají démonických podob tím, jak obrážejí naše touhy i úzkosti.

Klifa Lilith se může otevřít nejméně očekávaným způsobem a na nejméně pravděpodobných místech. Třeba lavička v centru města, která je z nějakých zvláštních důvodů spíše opomíjena kolemjdoucími, může být branou ke světům Lilith. Nezvyklé slovo pronesené ve zvláštním kontextu může být formulkou, která otevře její lůno. Účinný způsob, jak vejít v kontakt s klifou Lilith, je procházka divokou přírodou během noci, naplněná meditací o stínech a temnotě, která zahaluje ve dne viditelné objekty do tmavého mlžného závoje. To jsou momenty, které mohou vést k Lilith. Temnota je její lůno a v něm spočívá cíl magické invokace. Existuje nespočet zaklínadel k zapuzení Lilith, během věků ale byly vytvořeny též zaklínací formulky k jejímu vyvolání. Pokud se následující zaklínání třináctkrát zopakuje, Lilith by se měla zjevit:

marag ama lilith rimok samalo naamah

Při setkání s klifou Lilith může magik zřít abstraktní ideu nebo pocítit silný emoční impuls. V jiných případech se magik může setkat s démonickým vládcem klify nebo vejít do klifotických tunelů.

Klifě Lilith vládne démonka Naamah. Nazývá se dcerou či mladší sestrou Lilith. Ve zjeveních se ukazuje jako mocná královna oděná v drahých róbách a špercích. Někdy bývá svůdná, jindy ale může nabývat tyranského charakteru. Pokud magik usiluje o směrování síly této klify, vyvolává za tímto účelem Naamah. Tato síla se používá zejména v rituálech, které mají za cíl ovlivnit a řídit materiální rovinu světa. Lilith je temnou stranou Šekiny a odpovídá gnostické Sophii a tantrické Šakti. Šekina, Sophia a Šakti představují moudrost a sílu, které jsou ukryty v materiální rovině. Pokud je Lillith vyvolána, může dovést magika k božské úrovni. V mýtech je tato temná bohyně přirovnávána k hadu a představuje děsivou prehistorickou sílu, která existovala na počátku času před tím, než Bůh světla stvořil tento svět. Je Leviathanem či Tiamatem, pradávným chaosem, který existoval před vznikem kosmu. V tantrické tradici vystupuje Lilith jako bohyně Kálí. Kálí je divokou červenou silou v extatickém tanci, která jednou rukou ničí a druhu tvoří. Je současně jedem, který uspává, i moudrostí, která dokáže probudit. Kálí představuje skrytou sopku, která se zažíhá uvnitř člověka a nese jméno Kundalini. Je často připodobňována k hadovi nebo drakovi. V tantrické terminologii Lilith odpovídá zadní straně nebo nitru čakry Muladhara. Muladhara je energetická zóna, která se nachází mezi konečníkem a pohlavními orgány, je to místo, v němž spočívá spící drak Kundalini. Jedním ze způsobů, jak se spojit s Lilith, je meditace o čakře Muladhara. Muladhara je připodobňována k červenému lotosu. Magik v takovém případě by měl meditovat o zadní straně lotosu. V tomto místě se nachází první jeskyně klifotu, v níž odpočívá drak před svým probuzením.

(příště: Druhá sféra - Gamaliel)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama