Rozhovor s NIGHTBRINGER (II. část)

24. února 2015 v 10:28 | RaznAgul |  převzaté rozhovory
Dokončení rozhovoru, který vyšel v anglickém originálu v Heathen Harvest zinu (leden 2015). Na otázky odpovídali Naas Alcameth (zpěv, kytara, basa), Ophis (kytara) a Ar-Ra´d Al-Iblis (zpěv), do češtiny přeložil RaznAgul. První část překladu rozhovoru vyšla na tomto blogu 7.2.


Výtvarník David Herrerias, který grafický ztvárnil "Ego Dominus Tuus", dále pozvedl lyrický i tematický obsah alba svou úžasnou malbou, jež otevírá nadpozemské, neznámé dimenze jakoby nepatřící do našeho časoprostorového světa. Jak bývá u NIGHTBRINGER zvykem, vizuální umění opět významně obohacuje hudební zážitek. Za svůj výkon si Herrerias zaslouží uznání a pochvalu. Jaká byla vaše zkušenost se spoluprací s ním? Zasahovali jste nějak do námětu grafické podoby alba, nebo měl výtvarník při své práci volné ruce?
Naas Alcameth: Spolupráce s Davidem byla velmi příjemná. Poslali jsme mu konkrétní a docela podrobné poznámky, které jej měly navést k symbolismu oné již zmíněné trojice, jež je kostrou celého našeho alba. David je dost obeznámený s esoterickými tradicemi, z nichž pro naše dílo čerpáme, a byl tak schopen znamenitě interpretovat sdílené symboly a myšlenky, aniž bychom jej nějak dále instruovali nebo usměrňovali nad rámec našich původních poznámek. Nepodaří se nám často najít tak těsnou shodu s výtvarníkem. Jde hlavně o to, že naše duchovní inspirace, které se samozřejmě stávají nedílnou součástí všech stránek našeho díla, jsou velmi specifické a pochopení jejích symbolů nelze dosáhnout bez úplného ponoření se a hlubokého pochopení učení oněch esoterických tradic. Podobně jsme našli vnitřní duchovní shodu s výtvarníkem Benjaminem Vierlingem a věříme, že s oběma budeme nadále spolupracovat.
Ar-Ra´d Al-Iblis: S Davidem jsme už dlouhá léta přátelé, a když Naas přišel s tím, že právě David by mohl udělat grafiku desky, byl jsem si jistý, že se to určitě podaří, zvlášť ve vztahu k tematickému pojetí desky. David má ten vzácný umělecký dar zachytit velmi abstraktní myšlenky do uchopitelných obrazů a přitom vložit do nich kus sebe sama. Výtvarné umění pro něj představuje magický proces a dobývání hlubin lidského nitra, které jsou esoterickými praktikami obvykle naprosto nepostižitelné. Jak říká Naas, je těžké spoléhat se na druhého umělce, že dodá vašemu dílu nějaký další rozměr a obohatí jej svým osobním vkladem. V tomto je David výjimečný.

V textu skladby "Et Nox Illuminatio Mea in Deliciis Meis" se objevují citace súfijských mystiků Mansura al-Hallaje a Shaykha Adiho. Jak tyhle citace zapadají do skladby? A do jaké míry súfismus inspiroval celkovou textovou stránku alba?
Naas Alcameth: Al-Hallajeho přístup k uctívání Iblis-Shaitan je blízký našemu pojetí a neinspiroval pouze text zmíněné skladby, který pojednává o extatickém velebení, o cestě duše k vrcholu posvátného vzrušení v paradoxní záři Jeho stínu. Inspiroval celé naše dílo, neboť velebení téhle zvláštní tváře Boha je klíčem k našemu vnitřnímu posvátnému chrámu.
Ar-Ra´d Al-Iblis: Různí súfí a jejich školy se často odvažovali jít až na hranici obecně přijímaného a pochopeného. Například Mansur al-Hallaj se v súfijské tradici uvádí jako příklad gnostika, který mluvil o věcech, jež by raději měly zůstat skryté v učeních esoterických společenství, a byl proto jako kacíř poslán na šibenici. Neřekl bych, že súfismus jako takový, který ostatně není a ani nikdy nebyl nějakým jednotným učením, má přímý vliv na tvorbu NIGHTBRINGER. Zasahují nás některé z mnoha forem herezí či heterodoxních praktik a náboženských myšlenek, které jsou spojované s některými tradičními svatými učenci. Je zajímavé, že když ryzí duchovní gnosé je veřejně hlásaná skutečnými proroky, zavedené náboženství se nad ní většinou pohoršuje, považuje ji za něco ďábelského a podvratného, nebo ji bere prostě jako šílenost. Naše víra spočívá v tom, že Božské nechrání svou podstatu před Temným či Děsivým, ale naopak lze mu nejlépe porozumět právě skrze tyto. Jde o utajenou pravdu, na kterou poukazovala i řada súfijských myslitelů, když putovali ke zříceninám na pomezí obydlených oblastí, do zakázaných putyk a vykřičených domů, kde se spolčovali s ďáblem a džinem, aby objevili Boha cestou mimo zavedený náboženský řád.

Další literární osobností inspirující vaší desku je anglický básník z 16. století John Donne, jehož báseň "A Nocturnal Upon St. Lucy´s Day" je citována v textu skladby "Things Which Are Naught". Dále jsou v textu odkazy na princip "ani to, ani ono", který výmluvně rozvedl anglický okultista Austin Osman Spare, a který odpovídá rčení z upanišad "Neti, neti". Mohl bys osvětlit tyhle literární a duchovní odkazy a jejich význam v textu skladby?
Naas Alcameth: Text napsal Ar-Ra´d Al-Iblis a může tedy o něm pohovořit daleko zasvěceněji než já, ale dovolím si alespoň povědět něco o významu zmíněného principu. Proces "Neti, neti", v okamžiku svého završení, představuje absolutní popření světa, popření veškerých vazeb s ním a v konečném důsledku popření sebe sama, tedy toho, co chápeme jako naše já. Říká se, že nejvyšší stupeň duchovna, který je potřeba překonat, než se vkročí "do bran domu Slunce", do obydlí Absolutního Boha, je "nejvyšší duch racionality". K překonání tohoto ducha je nutno odhodit veškeré pojmy duality, identity, určitého, rozumového, myšlenkového, veškeré pojmy lidského intelektu, abychom stanuli "samotní se svým jediným pravým já", což znamená "samotní s Bohem". To je ta sjednocená prázdnota, vědění nicoty, jež je moudrostí Blázna, Klíč nula, a návrat k onomu Absolutnímu, které je rozum přesahující oblastí existující nad racionalitou. Samozřejmě se jedná o nejvznešenější lidské úsilí.
Ar-Ra´d Al-Iblis: Přestože se mi hodně líbí Naasovo vysvětlení textu skladby "Things Which are Naught", nepsal jsem jej s myšlenkou na tak drakonický krok, která bývá v tradici západní kabaly obvykle pojímán jako "překročení propasti". Spíše jsem ten text složil jako určité vzývání stinné stránky já, záporné přítomnosti sebe, které se objevuje v osobních praktikách určitých magických a meditativních přístupů apofatického mysticismu. Donneova báseň se tematicky týká přechodu přes fáze alchymické transmutace a ta konkrétní citace popisuje stupeň Nigredo, tedy téma, kterému se NIGHTBRINGER věnují od samotného počátku. Nigredo představuje rozpouštění nižší, materiální úrovně duše, aby se mohla znovuzrodit z popela své původní přirozenosti. Nejtmavší noc předchází nejjasnějšímu rozbřesku. Veškerý plevel musí být odstraněn, aby mohla růst Pravda. Nigredo vyžaduje, abychom uvnitř sebe otevřeli prostor, v němž se může zjevit ono "Jiné". Je třeba, aby se naše psyché stala pohřebištěm, z něhož vzejde zapomenutý duch dávno zasutého hříchu. Lze toho dosáhnout prostřednictvím meditace nad formami "prázdnoty", "temnoty" a "smrti" a samozřejmě nad "věcmi, jež jsou ničím", jak je typické pro negativní teologické praktiky. Může zde pomoci použití určitých manter, jako jsou Spareho princip "ani to, ani ono" a upanišádské "Neti, neti", které jsou významově víceméně identické (i když sám jsem ještě nikde nenašel podložené tvrzení, že Spare přeložil a použil formulku z upanišad).
Naas Alcameth: Zde lze rovněž odkázat na pojednání Daniela Schulkeho a na praktiky magického sdružení Cultus Sabbati, jež se týkají rozvíjení Prázdného Těla a blíží se praktikám, které popsal Ar-Ra´d.
"Citelné Tělo, entita čarodějnicí nazývaná "jástvím", setrvává ve věčném styku s neuchopitelným Propastným Tělem, neboli Prázdným Tělem, které je obdobně nazýváno "jinakostí". Zprostředkující silou mezi nimi je Stínové Tělo, které je předznamenáním Citelného Těla a, pokud se ukázní, podléhá magickým příkazům čaroděje v jeho přístupu k Propastnému Tělu. Magik tak vystupuje jako spojnice projeveného a skrytého, jako vědomý příjemce a vysílač sálajících emanací." (citace D. Schulke, "Lux Haeresis")


Vedle zmíněných vlivů byl další vaší důležitou inspirací při psaní textů k albu, pokud se nepletu, anglický spisovatel a okultista Andrew Chumbley. Myšlenka "jáství" a "jinakosti", kterou jste už podrobně rozvinuli výše, se obšírně objevuje v jeho jedinečné stylové poezii. Do jaké míry tedy ovlivnilo NIGHTBRINGER Chumbleyho dílo a učení "Zahnuté Stezky" obecně?
Naas Alcameth: Chumbleyho dílo a Cultus Sabati postupem času nabyly pro nás zásadní důležitosti, nejprve na osobní a niterní úrovni a posléze i v našem hudebním vyjádření. Což znamená, že texty našich skladeb se stále více inspirovaly jeho myšlenkami a duchovním přístupem "Zahnuté Stezky". Přitom je třeba zdůraznit, že velmi dbáme na to, jak přenášíme tato poselství, a stavíme se pokorně, spravedlivě a obezřetně k jejich interpretaci. Máme stále na mysli, že spousta věcí, které tvoří jádro této duchovní tradice a přináleží jí, stále zůstává mimo naše chápání. Můžeme hovořit o určitých zjeveních, skutečných momentech posvátného úžasu a ticha, momentech, o nichž vypráví tato učení, či o teoretickém pochopení těchhle věcí, ale to je tak vše.

Vždy jsem cítil, že hudba a texty NIGHTBRINGER vyvolávají silnou vizuální obraznost, která je samozřejmě také posílena grafickým zpracováním vašich desek. Nicméně kapela se nikdy nepustila do natočení hudebního videoklipu. Přemítali jste někdy nad tím? Existuje nějaká reálná možnost, že byste natočili nějaké video v dohledné době?
Naas Alcameth: Určitě o něčem takovém uvažujeme, i když nesnášíme blackmetalové klipy, které jsou v drtivé většině nacpané hromadou děsných klišé a naprosto zbytečné. Rozhodli jsme se překročit naše averze s nadějí, že se nám může podařit to, co se jiným nepovedlo. Je to pro nás jaksi přirozené. Nevidím důvod, proč by posvátné symboly a alegorie, které daly povstat naší muzice, nemohly dostat také vizuálního ztvárnění. Lehce se to řekne, hůře dělá, o tom nepochybuji. Bude to pro nás výzva a těšíme se na ni. Hloupost v téhle branži stále převládá. Většina blackmetalových klipů zpodobňuje životní cestu ve spíše příjemných podmínkách. Někomu tohle pojetí vyhovuje, ale pro NIGHTBRINGER a naše přesvědčení má nicotný význam. Symbolismus k vyjádření chápání posvátného, vizuální zpodobnění ducha, který nás inspiruje - cokoli méně ambiciózního by pro nás nemělo smysl. Něco podobného se podařilo Aosoth a já před nimi smekám za vytvoření opravdu evokativního blackmetalového klipu.

Album "Ego Dominus Tuus" by mělo vyjít také na vinylu u Daemon Worship Productions. Kdy se toho dočkáme?
Naas Alcameth: Nedávno bylo album odesláno do výroby, takže snad během nadcházejících měsíců.

Jaké jsou vaše plány pro letošní rok? Vystoupíte na nějakých festivalech či třeba turné?
Naas Alcameth: Párkrát se ukážeme na pódiích a podíváme se i do Evropy. A chystáme také ojedinělou spolupráci s některými legendárními metalovými kapelami. Víc ale nemůžu prozradit.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama