Původní rozhovor se SPELL

25. srpna 2016 v 0:49 | RaznAgul |  původní rozhovory
Prostřednictvím rozhovorů pod hlavičkou "sedmi pekelných bran" chci představovat kapely, které mi v poslední době zasáhly mé metalové srdce. V sedmi otázkách otevírám prostor pro ty, kteří tvoří metalovou muziku v pravověrném duchu, se skutečným zapálením a undergroundovým přístupem ke svému dílu.


Kanadské heavymetalové stvoření SPELL přišlo na svět před bezmála deseti lety pod původním názvem Stryker a ve svém prvotním vtělení vydalo premiérový raritní demo pásek a splitko s pokrevními Johnny Touch. Ranou tvorbu kapely důvěrně charakterizuje jedna z jejich mladistvých skladeb "We Are Possessed by Heavy Metal". Dala název oběma nahrávkám Stryker a následně zazářila na debutovém albu novopečených SPELL "The Full Moon Sessions" (2014) jako mistrovský kus sbírky plně vystihující náklonnost jejich muziky k velebné minulosti těžkého kovu. Na své druhé desce "For None And All" (2016) se SPELL přidrželi základů heavymetalového klasicismu, své hudební řemeslo ale už nastehovali do nápadně vyzrálejších a osobitějších skladebných vzorů. V hojnosti barvitých kytarových zkreslení a klávesových linek ohýbaných v kouřových náladách probudili k životu duchy pravěké hardrockové psychedelie a artrockových strakatostí. Předloňský debut SPELL mně učaroval, jejich letošní novinka mě posedla. Album "For None And All" naplnilo po okraj mé metalové dny a noci. K mému nadšení z muziky SPELL jsem si nechal přiložit rozhovorem se zpěvákem a baskytaristou kapely Cam Mesmerem.

I. Na začátku jste poměrně dlouhou dobu vystupovali pod názvem Stryker a s tímhle přízviskem vydali též své první nahrávky. Znamenalo přejmenování na SPELL výzvu pro mladou kapelu, která se snažila vydobýt si své místo na scéně?
"Předně díky za tvá pochvalná slova a místo na The Heavy like Hell. Změna názvu kapely nebyla pro nás nijak tíživá. Naopak, rádi jsme se s ní posunuli k daleko volnější identitě. SPELL pro mě představuje kapelu, která není tolik předurčovaná minulostí metalové scény, která je méně přimknutá k určitému hudebnímu stylu a více otevřená rozmanitým výkladům a nejrůznější muzice, která nás může ovlivnit při skládání. Stryker byli formující silou, zatímco ve SPELL se obráží naše pravá identita. Naše okolí nás v tomhle posunu hodně podpořilo. Krokem ke SPELL jsme do sebe nabrali čerstvého vzduchu a novou motivaci ve snaze dále na sobě tvrdě pracovat a prosadit se."

II. Drží si skladba "Possessed by Heavy Metal" u SPELL stále ono výsadní místo, a to i dnes, kdy máte venku svou druhou desku "For None And All", která posunuje hudební výraz kapely hlouběji do hardrockového oparu? Tedy, jsou SPELL stále bandou posedlou rozběsněným, přímočarým heavíkem, nebo spíše zjevem ponořeným do neotřelých, zatěžkaných temnot se záblesky sigilií?
"Skladbě "Possessed by Heavy Metal" bude u nás vždy patřit výsostné místo, protože hrála důležitou roli při formování našich hudebních počátků. Složili jsme ji v období našeho dospívání, dychtiví tehdy po vzteklém heavy metalu. Stále nás táhne heavymetalový běs, ale současně jsme rozšířili náš hudební obzor. Nevzdáváme se svých kořenů a při tom se snažíme více se rozkročit, mít širší náhled na muziku. Nebaví nás držet se sveřepě jednoho stylu a psát stále stejné skladby. Fascinuje nás objevování nových výrazových prostředků v muzice a tvoření podle toho, co pokládáme v daný okamžik za nejdůležitější. Proto "For None And All" zní jinak než "The Full Moon Sessions" a proto i naše další deska bude opět jiná. Stojíme si pevně za naší předchozí tvorbou, ale nemáme zájem se opakovat."

III. Když jste před dvěma roky vydali své debutové album, měli jste již tehdy jasnou představu, kam chcete svou muziku směřovat na následující desce? Nebo co za náhlé zření vás přimělo otevřít bránu změněného hudebního vnímání na "For None And All"?
"Neřekl bych, že jsme měli nějaký vytýčený směr, kam bychom chtěli jít, nebo nějakou ucelenou představu, jak bychom měli znít. Neskládáme muziku podle nějakého vzoru, snažíme se z nás dostat jen to nejlepší a je jedno, jestli z toho vyjde death metal nebo blues rock. Hodně času věnujeme pídění se po nové, zajímavé hudbě, hledání inspirací v obchodech s deskami, v knížkách, v přírodě, v setkávání a při povídání si s jinými lidmi. Všechno, co nás nějakým způsobem zaujme, se může promítnout do naší tvorby. Nejsme tady, abychom hráli jako jiní. Jsme zde, abychom dělali věci, jak nejlépe umíme, a byli s nimi ve výsledku spokojeni."


IV. V textech "For None And All" se dotýkáte vděčných okultních témat podvojnosti světského bytí a jeho zapovězené odvrácené strany a nutkavé touhy lidského ducha proniknout tajemství této podvojnosti. Hledání smyslu existence za pomocí okultních praktik může osvobozovat bídnou lidskou duši uvězněnou v nejistotě pozemského bytí a dát ji určitou naději v duchovní osvobození. Stojí to ale za to, jak upozorňujete ve skladbě "Whipping Sigils"?
"Text "Whipping Sigils" vypráví o domýšlivosti těch, kteří se snaží odkrýt, popsat a ovládat neznámé síly a elementály. Staví se pochvalně i odmítavě k faustovskému puzení, které chce ovládnout ono skrývající se za závojem lidského chápání."

V. Album "For None And All" je podle svého názvu určeno pro nikoho i pro všechny. Ke komu se tedy vaše deska vlastně obrací?
Někdo možná postřehne, že název alba je převráceným zněním věnování z jisté knihy, která je pro nás hodně významná. Má ale též konkrétnější význam vztažený k našemu dílu. Při tvoření muziky jsme se necítili být zavázáni nikomu a ničemu. Pustili jsme se do desky za cenu vysokých osobních obětí, nejen finančních, ale též ve vztazích k našim blízkým. Ty hodně utrpěly a některé z nich byly přetrhány, jak jsme se izolovali od okolí a plně se ponořili do skládání. Byli jsme tak zabrání do muziky, tak posedlí, že jsme prošvihli řadu jiných osobních příležitostí. V tomto smyslu tak album nepatří nikomu, vzniklo pouze k uspokojení nás samotných. Na druhou stranu jsme ale na něj hodně pyšní, a vydali jsme jej tedy pro každého, komu se zlíbí jej poslouchat a snažit se mu porozumět, nebo jej třeba jen plísnit. V tomto smyslu je "For None And All" deskou pro všechny.'

VI. Mohl bys poodkrýt význam symboliky vložené do sigilie, kterou pečetíte svá alba?
"Určitě. Otázku jsem nechal zodpovědět našemu příteli, který si říká Scythe Bearer a sigilii pro nás vytvořil. Její symboliku mi velmi podrobně vyložil a níže přikládám, s jeho svolením, výtažek z jeho vysvětlujícího textu:


Každý prvek sigilie má svůj důležitý význam a byl do ní vložen záměrně. Nechtěl jsem ponechat byť jen sebemenší detail náhodě či použít jej jen z estetických důvodů.
Základ sigilie tvoří trojúhelník položený na stranu jako symbol maskulinity. Ve své podstatě představuje alchymický symbol ohně, jednoho z pěti základních elementů tvořících univerzum. Jako prométheovský prvek symbolizuje božský oheň, aktivní sílu tvoření a rozkladu ve své nejchaotičtější formě. V tradici alchymických učení se oheň používá k urychlení změny a transformace.
Z vnějšího pohledu, každý z vrcholů trojúhelníku představuje jednoho ze tří členů kapely, a to víceznačným způsobem, skrze moji vlastní esoterickou interpretaci jejich osobností i mé osobní vztahy s každým z nich.
Nejvyšší vrchol trojúhelníku patří Lester Spectrovi, kterého symbolizuje otevřené oko. Opět podotýkám, že je možná řada výkladů symboliky. V zásadě ale tato část představuje osvícení dosažené vzestupem k vrcholu pyramidy/hory (ta je rovněž znázorněna dvěma dolů napřímenými rameny s pomyslným úběžníkem ve středu oka) a dosažení božského vědění a seberealizace. Z oka kane kapka krve/slza, která představuje vzdání se části ega jako krok přeměny při dosažení vrcholu hory. Tento prvek nese také svůj numerologický význam ve vztahu k jednotlivým členům kapely, v tomto případě tedy jedna kapka představuje první písmeno abecedy A ve jménu A(lester). Levý vrchol trojúhelníku se třemi kapkami krve patří Camovi (písmeno C jako třetí v abecedě) a konečně pravý vrchol se sedmi kapkami znázorňuje Grahama (písmeno G jako sedmé v abecedě).
Cam a Graham jsou znázorněni dvěma vně namířenými kosami (analogie baskytary a kytary), které tnou do okolního světa a prolévají krev (ony kapky krve) jako hudební výraz jejich nástrojů. Částečně z důvodu zachování grafické symetrie jsem pod Camovu kosu umístil planetární symbol slunce, též jako symbol předního vycházejícího slunečního tělesa (hlavního zpěváka) a také v souvislosti s další symbolikou, která není k širšímu sdílení.
Středovou část sigilie tvoří, vedle trojúhelníku postaveného na vrchol znázorňujícího ženství, lůno, z něhož povstává božské stvoření, další tři hlavní prvky. Tyto tři hlavní prvky se spájí v jednotu, což je analogií třech členů kapely, kteří se spojili, aby vytvořili cosi jedinečného, co přesahuje jakékoli jejich individuální snažení:
Prvním tímto prvkem je zatměné slunce, v základním významu jako symbol tajemného, zastřeného vědění z odvrácené strany a vzepření se demiurgovým silám stvoření, které brání hledajícím nahlédnout za závoj tohoto světa.
Druhým hlavním prvkem je k zemi obrácená dýka, magický nástroj používaný při rituálu jako ztělesnění vůle a elementu ohně.
Třetím prvkem je přetvořující oheň červeného krále, sirnatý prášek/duše filosofů (činné, proměnlivé, nemateriální podstaty), který působí proti ženskému elementu bílé královny, rtuti/duchu (pasivní, stálé, materiální podstaty). Jednota těchto navzájem na sebe působících sil je základem Velkého díla. Jde o aktivní sílu, která očišťuje špinavou pozemskou materii (látku materiálního světa) a pozvedá ji k čisté, duchovní manifestaci.
A znovu musím zopakovat, že řadu z popsaných prvků v sigilii jsem promeditoval a zvolil právě pro jejich několikerou úroveň esoterických významů, které v sobě nesou vedle základní symboliky ohně, krve, transformace, účinku a podobně."


VII. Když jsem si před dvěma lety objednával "The Full Moon Sessions", přišel mi balíček s tvým ručně psaným vzkazem, jak za starých dobrých časů, ve kterém jsi zmínil plán pustit se v brzké době se SPELL na evropské turné. Je takový plán dnes ještě aktuálnější, když máte venku "For None And All", a zadařilo se vám s ním už nějak nadějněji pohnout?
"Díky, mám radost, že tě můj dopis potěšil. Kdykoli posílám objednávky, vždy k nim přiložím osobní dopis nebo něco podobného. Věřím, že takové věci jsou velmi důležité, a jsou tím nejmenším, co můžu udělat pro někoho, kdo si z daleka objedná za své ušetřené peníze něco z naší muziky nebo merch. Už dlouhou dobu doufáme, že se nám podaří vyjet na evropské turné. Je to náš sen od našich úplných hudebních začátků. Bohužel, nejde o snadnou záležitost. Dosud jsme si každé naše vystoupení sami zařizovali. V Evropě jsme ještě nikdy nehráli, a celý takový podnik se proto může zdát hodně strašidelný se všemi těmi letenkami, vízy, předpisy, jazykovými bariérami, smlouvami a ostatními věcmi, které souvisí s organizací turné. Pořád se držíme myšlenky vyrazit do Evropy, o to více, když teď máme venku novou desku. Takže nás očekávejte v Evropě spíše dříve, než později. A kdyby kdokoli měl pro nás nějakou radu nebo návrh, ať klidně napíše na můj mail cammesmer at gmail.com."

Díky moc za rozhovor. Ať se čarovnému zaklínadlu SPELL daří!
"I tobě díky! Jsme vděčni za to, že jsme si mohli popovídat pro The Heavy like Hell!"


==


 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama