DESET SFÉR KLIFOTU: Třetí sféra - Samael (kapitola z knihy Thomase Karlssona "Kabala, klifot a goetická magie")

3. září 2016 v 21:52 | RaznAgul |  okultistické čtení
V židovské mytologii vystupuje Samael jako choť Lilith. Samael je přízviskem Ďábla, kterého Lilith potkala poté, co utekla z Edenské zahrady. Spolu dali život všem svůdným, démonickým stvořením, která pobývají v klifě Gamaliel. Samael představuje velkého pokušitele, který svádí prostřednictvím vědění. Ve starém kabalistickém rukopisu Sefer Jetzirah ztělesňuje Samael okultistickou moudrost. Klifa Samael je místem pravého zasvěcení na Stezce levé ruky. Dochází zde ke zpochybnění všech běžných názorů a pojetí světa. Magik, který dosáhl tohoto stupně, dokáže prohlédnout skrze pravidla a morální zásady, jež nás uvěznily do psychické cenzury zatemňující velkou část našeho vědomí. Magik na této úrovni dokáže zpochybnit všechna tato pravidla a morální zásady tím, že je vědomě uchopí. Zcela vlastním porozuměním pojme významy existence a sám se pustí do určování, co je správné a mylné, dobré a zlé. V tomto smyslu je Samael pokušitelem, který láká člověka, aby okusil jablko poznání. Rovněž odkrývá krásy pozemského světa. Směřuje při tom dolů k zemi, dovnitř duše, namísto vzhůru k nebeskému království. Samael je rouhač, který ničí vnuknuté představy svým intelektem. Rozkládá zažité pojetí světa a myšlenky s ním spojené na nejmenší částečky. Psychedelické a surrealistické umění nabízí způsoby, jak nahlédnout do této klify. Rozklad jazyka, jak jej známe z dadaismu, může posloužit jako nástroj magické práce se Samaelem.


Sefíra Hod představuje jasnou stranu klify Samael. Hod ztělesňuje intelekt a patří k vyšší astrální rovině. Samael zosobňuje temnou stránku intelektu, která může být pojímána jako šílenství ducha, intelektuální svébytnost či génius projevující se mimo rámec běžného rozumu a obecně přijímaných zvyklostí. Řada vědců, spisovatelů a umělců se ve své činnosti dotkla hájemství Samaela. Například myšlení Edgara Allana Poea bylo, zdá se, zčásti ovlivněno působením jeho sil. Dosvědčuje to následující úryvek textu, v němž Poe popisuje sebe sama a podává tím názorný příklad způsobu myšlení, které zrcadlí síly Samaela:

Říkají o mně, že jsem blázen. Nikdo ale ještě přesvědčivě nedokázal, zda šílenství může či nemůže být projevem nejušlechtilejší inteligence, zda většina velkolepých myšlenek, zda vše hlubokomyslné náhodou nepovstává z nemocné mysli, z rozumových stavů povznesených k jasnozřivosti na úkor běžného způsobu myšlení.

Magik v klifě Samael uzavírá pakt s temnými silami a po vzoru filosofického učení Friedricha Nietzscheho přehodnocuje všechny staré hodnoty. Šílenství se stává moudrostí, smrt životem. Samael je "Božím jedem". V klifě dochází k otrávení vnuknutých představ, veškeré platné zásady a zažité vnímání světa jsou rozmetány vniveč. Temná stránka astrální roviny může být připodobněna ke kalichu naplněnému jedem či nějakou otrávenou tekutinou. Zatímco Gamaliel představuje kalich, Samael je elixírem a následující klifa A'arab Zaraq pak ztělesňuje místo, kde magik zakouší působení elixíru. Pozření jedu je zásadním rituálním krokem značícím přechod z jednoho stavu do stavu jiného. U některých původních domorodých kmenů a šamanských společenství bylo uštknutí jedovatým hadem spojováno s aktem zasvěcení (občas prováděného dost drastickým způsobem, který mohl vést až ke smrti zasvěcované osoby). Častějším způsobem však bylo, že novic vypil pohár nějakého účinného halucinogenního lektvaru. Jed Samaela způsobuje zasvěcující smrt pozemské bytnosti temného magika. Na jejím místě následně vytryskne osvobozená vůle, která je vztažená k šelmě a klifě Thagirion.

Samael je klifou lstivce. Lstivec patří mezi mytologické postavy a přináší jak moudrost, tak šílenství. Vlastnosti lstivce má například nordický bůh Loke, jenž je moudrý i záludný a zároveň původcem mnoha problémů. V mýtech severoamerických indiánů zosobňuje lstivce prérijní zvíře kojot. Lstivec může být chápán jako přinašeč nových zvyků, schopností a věcí, které se mohou stát požehnáním i prokletím. Příkladem může být oheň, který dává světlo, ale také dokáže ničit. Symbolické zasvěcení do mysteria ohně patří k zasvěcujícímu rituálu na Stezce levé ruky, a tedy také ke klifě Samael. Magik skládá přísahu při Samaelovi a tím získává moc nad životní silou Kundalini a vnitřním ohněm. Temné magické zasvěcení je procesem, který může být bolestný, protože při něm dochází k popření zažitého vnímání světa. Temný magik v klifě Samael rozvíjí svou magickou osobitost a dokáže nazírat na svět novým pohledem. Zatímco magik stoupá na vyšší úroveň poznání, jeho předchozí vnímání světa, které bylo zahubeno jedem Samaela, povstává v nové a očištěné formě. Adramelech, démon v podobě páva, vládne klifě Samael a zosobňuje individualitu, krásu a vševědění. Při něm se magik oprošťuje od všech morálních překážek, které by mu mohly bránit při dosažení magického sebeuskutečnění. Morální hodnoty jsou nahrazeny estetickými hodnotami. Samael hubí jedem moralistické překážky, které magikovi stojí v cestě při jeho uměleckém sebevytváření.
(příště: Čtvrtá sféra - A'arab Zaraq)

==
 


Komentáře

1 Missariel Missariel | Web | 4. září 2016 v 13:34 | Reagovat

Jo, knihu sice znám, ale nečetla jsem ji, perfektní práce!!!!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama